Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

Вісник є одним із наукових періодичних фахових видань філософського факультету, у якому відображаються найбільш вагомі результати наукових досліджень у галузях релігієзнавства, філософії, політології та культурології науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів як Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так й інших ВНЗ та наукових установ України, країн СНД та Європи.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державною реєстраційною службою України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20954-10394Р від 24.02.2014

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 №528).
Вісник виходить щоквартально.


Зображення домашньої сторінки журналу