ESSENTIAL MANIFESTATIONS OF CONTEMPORARY PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY ON THE EXAMPLE OF ORTHODOX: A SOURCE SCIENCE ANALYSIS

Authors

  • Konstantin Vergeles National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5695-7862
  • Eugenia Netetska Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.17721/sophia.2022.20.2

Keywords:

Orthodoxy, religion, Catholicism, ethnophilism, national identity

Abstract

The religious processes taking place in Ukraine recently are increasingly encouraging a comprehensive philosophical and religious analysis of the relationship between the national and religious, ethnic and confessional, mental and sacred, political and ideological, etc., since these connections are essential factors in the formation of statehood, national identity, spiritual identity and religious certainty of the people, which is causing the increased interest of domestic researchers: from philosophers, historians, psychologists to sociologists, ethnographers, linguists, etc. The essence of the specificity of national identity in general, Orthodoxy in particular, is revealed through a comprehensive, in-depth analysis of the main dominants of the Orthodox creed, among which is the anthropological idea that permeates the entire Christian ontology and epistemology. 

These problems are constantly under the close attention of scientists and have repeatedly become the subject of professional research of the past and professional searches of modern domestic and foreign scientists. In modern Ukraine, there is an increase in the number of studies, particularly in the history of Orthodoxy, its beliefs and rituals, as well as its interaction with the state and society. A wide and diverse range of religious topics is quite significant and significant today. All this is due to the fact that Orthodoxy has historically been and remains the dominant religious factor in our country, and it is it that can claim to be called an autochthonous (mentally rooted) religion in Ukraine. 

References

Alfeev Ylaryon, epys. Venskyi y Avstryiskyi. Pravoslavnoe svydetelstvo v sovremennom myre. Dokladы, ynterviu, slova. – SPb.: Yzd-vo Oleha Obыshko, 2006. – 416 s.

Andreeva L. A. Sakralyzatsyia vlasty v ystoryy khrystyanskoi tsyvylyzatsyy. Latynskyi Zapad y pravoslavnыi Vostok / L. A. Andreeva. – M.: NYTs "Ladomyr", 2007. – 304 s.

Andriievskyi A. Ukrainske pravoslavia: vtrata samobutnosti / A. Andriievskyi // Liudyna i svit. – 1993. – No 4/5. – S. 38 – 42.

Afanasev N. Tserkov Dukha Sviatoho / Protoyerei Nykolai Afanasev. – Kyev: Tsentr pravoslavnoi knyhy, 2005. – 480 s.

Bondarenko V. D. Evoliutsiia suchasnoho pravoslavnoho bohoslovia / V. D. Bondarenko. – K.: Znannia, 1988. – 48 s.

Bыt vernыm Bohu. Knyha besed so Sviateishym Patryarkhom Kyryllom. – Mynsk: Belorusskaia Pravoslavnaia Tserkov, 2009. – 592 s.

Verkhovskyi A. Polytycheskoe pravoslavye: russkye pravoslavnыe natsyonalystы y fundamentalystы, 1995-2001 hh. / A. Verkhovskyi. – M.: Tsentr "Sova", 2003. – 316 s.

Haradzha V. Y. Sotsyolohyia relyhyy: Ucheb. posobye dlia studentov y aspyrantov humanytarnыkh spetsyalnostei / V. Y. Haradzha. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: YNFRA-M, 2005. – 348 s. – (Klassycheskyi unyversytetskyi uchebnyk).

Hordyenko N. S. Osobennosty modernyzatsyy sovremennoho russkoho pravoslavyia / N. S. Hordyenko, P. K. Kurochkyn. – M.: Znanye, 1978. – 64 s.

Hundiaev Kyryl, Patryarkh Moskovskyi y vseia Rusy. Doklad na Arkhyereiskom Sobore Russkoi Pravoslavnoi Tserkvy / Kyryll Hundiaev // Tserkovyvremia.–2011.–No1.–S.7–78.

Zdioruk S. I. Suspilno-relihiini vidnosyny: vyklyky Ukraini KhKhI stolittia: [monohrafiia] / S. I. Zdioruk. – K.: Znannia Ukrainy, 2005. – 552 s.

Ivanyshyn V. Ukrainska Tserkva i protses natsionalnoho vidrodzhennia. – Drohobych, 1990. – 92 s.

Isichenko Yu. Ukrainske pravoslavia: chas vyboru / Yu. Isichenko // Prapor.–1990–No12.–S.136–159.

Kalynyn Yu. A. Krytyka fylosofsko-ydealystycheskykh osnov sovremennoho pravoslavyia / Yu. A. Kalynyn. – K.: Vyshcha shkola, 1987. – 104 s.

Kolodnyi A. Relihiieznavstvo demokratychnoi Ukrainy / A. Kolodnyi // Ukrainske relihiieznavstvo. – 2001. – No 20. – S. 3 – 12.

Kopanytsia M. M. "Sotsialna etyka" v ruskomu pravoslavi / M. M. Kopanytsia. – K.: Znannia, 1982. – 48 s.

Krasnykov N. Sotsyalno-эtycheskye vozzrenyia russkoho pravoslavyia v XX veke / N. Krasnykov. – K. Vыsshaia shkola, 1988. – 179 s.

Kuvakyn V. Relyhyoznaia fylosofyia v Rossyy / V. Kuvakyn. – M.: Mыsl, 1980. – 308 s.

Kurochkyn P. K. Эvoliutsyia sovremennoho russkoho pravoslavyia / P. K. Kurochkyn. – M.: Mыsl, 1971. – 270 s.

Mytrofanova A. Polytyzatsyia "pravoslavnoho myra" / A. Mytrofanova. – M.: Nauka, 2004. – 293 s.

Mozhaiskova Y. V. Dukhovnыi obraz russkoi tsyvylyzatsyy y sudba Rossyy (Opыt metaystorycheskoho yssledovanyia) [Tekst]: v 4 chastiakh / Y. V. Mozhaiskova. – M.: [b. y.], 2001.

Novykov M. P. Pravoslavye y sovremennost / M. P. Novykov. – M.: Yz-vo MHU, 1965. – 251 s.

Relihiieznavstvo Ukrainy [Tekst]: monohrafiia: v 2-kh knyhakh. – Kn. 2. – Relihiieznavcha nauka rokiv nezalezhnosti / Za redaktsiieiu A. Kolodnoho. – K.: Ukr. asotsiatsiia relihiieznavtsiv, 2010. – 258 s.

Relihiia v dukhovnomu zhytti ukrainskoho narodu. – K.: Naukova dumka, 1994. – 203 s.

Relihiia i natsiia v suspilnomu zhytti Ukrainy i svitu / za red. L. Fylypovych. – K.: Naukova dumka, 2006. – 286 s.

Relihiia i tserkva rokiv nezalezhnosti Ukrainy / za red. A. Kolodnoho. – K.-Drohobych, 2003. – 540 s.

Rozumna O. P Asketychnyi ideal v ukrainskii pravoslavnii propovidi XVII stolittia: relihiieznavcho-filosofskyi analiz: dys... kand. filos. nauk: 09.00.11 / Rozumna Oksana Petrivna; Kabinet Ministriv Ukrainy, Natsionalnyi ahrarnyi un-t. – K., 2004. – 184 s.

Sahan O. Vselenske pravoslavia / O. Sahan. – K.: Svit znan, 2004. –912s.

Sahan O. Pravoslavna problematyka v doslidnytskykh zdobutkakh ukrainskoho relihiieznavstva (90-ti roky XX – pochatok XXI stolit) / O. Sahan //Akademichne relihiieznavstvo Ukrainy: istoriia i sohodennia. Ukrainske relihiieznavstvo. – 2006. – No 40. – S. 145 – 161.

Sahan O. Pomisna Pravoslavna tserkva: problemy i prohnozy konstytuiuvannia / O. Sahan, S. Zdioruk // Ukraina relihiina. Kolektyvna monohrafiia. Knyha druha: Prohnozy relihiinoho zhyttia Ukrainy. – K., 2008. – S. 136 – 158.

Saukh P.Iu. Pravoslavnaia moral v eё nauchnom osmыslenyy // Voprosы relyhyy y relyhyovedenyia. Vыp.VI: Antolohyia otechestvennoho relyhyovedenyia: Relyhyovedenye Ukraynы [Tekst]: sbornyk. Chast 1: / sost. y obshch. red. Iu.P.Zueva, A.N.Kolodnoho, L.A.Fylypovych, V.V. Shmydta, P.L. Iarotskoho. – M.: YD"MedyaProm", 2010. – 757 s.

Snыchev Yoann, mytrop. Sanktpeterburzhskyi y Ladozhskyi. Russkyi uzel. Staty. Besedы. Obrashchenyia. – SPB.: Tsarskoe delo, 2000. – 405 s.

Sotsyalnaia kontseptsyia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvy / red.: Mytrop. Smolenskyi y Kalanynhradskyi Kyryll. – M.: Danylovskyi blahovestnyk, 2001. – 192 s.

Fylypovych L. Etnolohiia relihii: teoretychni problemy, vitchyzniana tradytsiia osmyslennia / L. Fylypovych. – K.: Svit znan, 2000. – 333 s.

Fylonenko N. V. Pravoslavye y sovremennost / N. V. Fylonenko, V. A. Rebkalo. – K.: Vyshcha shkola, 1982. – 88 s.

Chaplyn V., protyer. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov, prava cheloveka y dyskusyy ob obshchestvennom ustroistve [Elektronnyi resurs] / V. Chaplyn. – URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=analysis&div=89.–Nazva z ekranu.

Chesnokova V. F. Tesnыm putem: Protsess votserkovlenyia naselenyia Rossyy v kontse KhKh v. / Valentyna Fedorovna Chesnokova. – M.: Akademycheskyi Proekt, 2005. – 304 s. – (Seryia "Okna y zerkala").

Shyshkyn A. A. Sushchnost y krytycheskaia otsenka "obnovlencheskoho" raskola Russkoi pravoslavnoi tserkvy / A. A. Shyshkyn. – Kazan: Yzd-vo Kazanskoho un-ta, 1970. – 365 s.

Shuba O. Relihiia v etnonatsionalnomu rozvytku Ukrainy / O. Shuba. – K.: Krynytsia, 1999. – 324 s.

Iarotskyi P. Fenomen kyivskoho pravoslavia / P. Yarotskyi // Viche. – 1992. – No 4. – S. 36 – 42.

Iakhontova E. S. Pravoslavnaia tserkov kak sotsyalnыi ynstytut v sovremennom ynformatsyonnom prostranstve: monohrafyia / E. S. Yakhontova. – SPB: YVЭSЭP, Znanye, 2008. – 133 s.

Published

2023-03-04

How to Cite

Вергелес, К. М., & Нетецька, Є. В. (2023). ESSENTIAL MANIFESTATIONS OF CONTEMPORARY PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY ON THE EXAMPLE OF ORTHODOX: A SOURCE SCIENCE ANALYSIS. SOPHIA. Human and Religious Studies Bulletin, 20(2), 10-15. https://doi.org/10.17721/sophia.2022.20.2